• Servicii de curățenie și întreținere a căilor publice și private

 măturat manual și mecanizat a căilor publice și private;
 stropire și spălare a căilor publice și private;
 răzuire rigole.

• Colectare și transport deșeuri menajere și industriale

Persoane fizice
 autogunoiere;
 recipienți de colectare a deșeurilor menajere (pubele și containere 1,1 m³).

Persoane juridice

 containere de colectare a deșeurilor industriale cu capacitate între 4,4 și 24 m³;
 autospeciale de transport a containerelor de colectare a deșeurilor industriale.


• Servicii Deratizare, Dezinfecție și Dezinsecție (DDD)

 combatere a factorilor de disconfort (rozătoare, gândaci, ploșnițe, purici etc);
 aparate de stropit cu motor în 2 timpi, pulverizatoare de ceață rece (atomizoare);
 aparate de stropit cu jet pulsatoriu, pulverizator de ceață caldă (Pulsfog).


• Recipienți precolectare și colectare deșeuri

 deșeuri menajere (pubele și containere);
 servicii de închiriere, vânzare și livrare.

• Reciclare materiale refolosibile

 hârtie și cartoane;
 ambalaje plastic;
 cutii aluminiu;
 sticlă.

• Precolectare și colectare selectivă a deșeurilor reciclabile și inerte

 deșeuri reciclabile;
 deșeuri din construcții și demolări;
 recipienți de colectare/utilaje pentru compactare.

 

Dezinsectie
Dezinfectie
Deratizare

 

Utilizând numai substanțe aprobate de Ministerul Sănătății, compania noastră lucrează rapid, eficient și cu grijă față de protecția mediului.

 

Serviciul este specializat în operațiuni de combatere a factorilor de disconfort:

• rozătoare,
• gândaci
• ploșnițe
• purici


Prestăm servicii pentru:

• agenți economici
• persoane fizice
• instituții publice, sanitare, de invățământ, etc
• asociații de proprietari

La efectuarea tratamentelor sunt folosite utilaje performante pentru suprafețele interioare și exterioare.

Personalul este autorizat pentru a presta servicii DDD precum și pentru manipularea, depozitarea și transportul pesticidelor.

 

SISTEME SUBTERANE

SUCURSALE ROSAL

CONTACT ROSAL URZICENI

Director sucursala : Nicolae Sacuiu –nicolae.sacuiu@rosal.ro

Telefon: (+40) 24-325.0202

Fax: (+40) 24-325.0202

Mobil: 0786-429.649; 0786-429.651

Program casierie şi centru de încheiere contracte:Luni - Vineri: 08:00 - 16:00;

Sâmbătă - Duminică: închis;