CERTIFICARI SI AUTORIZARI

ROSAL are implementat si certificat un Sistem de Management Integrat - Calitate, Mediu, Securitate si Sănătate în Muncă, Responsabilitate Sociala - în conformitate cu cerinţele de menţinere a Licenţei clasa I pentru serviciul public de salubrizare a localităţilor.

Prin acest sistem, compania promovează “Excelenţa în salubritate”, în beneficiul clienţilor săi şi al colaboratorilor.


Sistemul de Management al Calităţii conform SR EN ISO 9001:2008 (ISO 9001: 2008) este certificat de catre ALL Cert.

Sistemul de Management al Mediului conform SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001: 2004) este certificat de către ALL Cert.

Sistemul de Management al Securităţii şi Sănătăţii în Muncă conform OHSAS 18001:2007 (SR OHSAS 18001: 2008) este certificat de către ALL Cert.

AUTORIZARI

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

Direcţia licenţe – autorizaţii din cadrul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, acordă ROSAL licența clasa I pentru serviciul public de salubrizare a localităţilor cuprinzând următoarele activităţi:

  • precolectare, colectare, transport şi depozitare a reziduurilor solide,
  • preselectare şi organizare a reciclării reziduurilor solide,
  • măturat şi spălat căi publice, întreţinere a spaţiilor verzi şi a parcurilor,
  • curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ,
  • sortarea deşeurilor municipale, organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor.

Primăria Municipiului Bucureşti

Primăria Municipiului Bucureşti a emis Autorizaţia de Lucru pentru desfăşurarea activităţilor de dezinfectie, dezinsectie și deratizare.

Agenția pentru Protecția Mediului

Agenţia de Protecţie a Mediului Ilfov a emis Autorizaţia de Mediu pentru funcţionarea unităţii de salubrizare ROSAL punctul de lucru: Pantelimon, B-dul Biruintei, nr. 98, judetul Ilfov.

Autoritatea Rutiera Romana

Compania ROSAL este abilitată să efectueze transport rutier de mărfuri în conformitate cu Licenţa de Transport emisă de Autoritatea Rutieră Română.

Primăria Municipiului Bucureşti

Primăria Municipiului Bucureşti a emis Autorizaţia de Lucru pentru desfăşurarea activităţilor de colectare, transport deşeuri menajere, curăţenie căi publice şi serviciu de iarnă pe teritoriul sectorului 3.

Primăria Sectorului 3

ROSAL GRUP îşi desfăşoară activitatea pe raza sectorului 3, Bucureşti, în baza Autorizaţiei de Lucru emisă de Primăria Sectorului 3.

Direcția de Sănătate Publică a Județului Ilfov

În urma examinării documentației prezentateși a expertizării la fața locului Direcția de Sănătate Publică a Județului Ilfov a acordat companiei ROSAL, notificarea privind certificarea conformității cu normele de igienă.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

D.S.V.S.A. Ilfov a eliberat companiei ROSAL Autorizația Sanitară Veterinară pentru o unitate specializată care asigură servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.